Lieslåtter på Bettys äng med lieslipning och slåtterkurs

Platanthera bifolia (Nattviol)

Platanthera bifolia (Nattviol) har en behaglig och ganska stark doft, särskilt på natten. Den är fridlyst i hela Sverige.

I Sörby, Vessige kl 10-16 lördag 4 augusti 2018

Dagordning

10:00 Vi möts

Vi möts på Sörby retreatcenter och slipar våra liar med instruktioner av Torbjörn Nilsson.

12:00 Lunch

Lunch eller fika kan inhandlas på retreatcentret eller så kan du ta med matsäck.

13:00 Bettys slåtteräng

Vi åker till Bettys slåtteräng där Torbjörn visar hur lien används.
Vi skär gräs och identifierar de blommande arter, nattviol och smörboll som finns där.
Det kommer även att informeras om Slåtterns historia.

16:00 Avslut

Plats:

Skattagårds Naturreservat i Sörby.
Sörby ligger mellan Vessigebro och Årstad, 4 km SSÖ om Vessigebro, kör mot Årstad. Alternativt kör till Årstad och sväng norrut mot Vessige i korsningen i Årstad, 4 km till Sörby.
Sörby Retreatcenter, Sörby 236
Google karta:

För mer information om Sörby retreatcenter: www.sorbyretreatcenter.com/

Ta med och tänk på att:

Kretsen har några verktyg men tag gärna med om du har lie och kratta.
Det rekommenderas att bära oömma kläder och skor (arbetskläder) samt handskar.

Ansvariga

Bengt Hackberg 070-212 11 97 och John Öder 0346-206 91
Lena Berglund 010-224 32 11, lena.berglund@lansstyrelsen.se
Sker i samarbete mellan Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen Falkenberg