Spara el, värme och drivmedel!

Allt vi gör och förbrukar handlar om energi. El, värme och drivmedel är kanske det vi tänker på i första hand, men odling av mat, uppfödning av djur och produktion av varor kräver stora mängder energi för att växa, tillverkas och transporteras.

Den energi vi utnyttjar till detta måste komma någonstans ifrån, den medför utsläpp av olika slag och den har annan miljöpåverkan både lokalt och globalt.

Vad kan du göra för att minska dina avtryck i energisammanhang? Är du medveten om hur mycket du själv skulle kunna förändra utan att det behöver krävas uppoffringar? Det kanske till och med kan ge dig en ekonomisk vinst samtidigt som du gör en förbättring för miljön!

I samarbete med Studiefrämjandet ordnar vi nu en studiecirkel om grundläggande energihushållning.

Hur ser det ut där du bor? Varifrån kommer din el? Hur får du värme och varmvatten i din bostad? Hur ser dina transporter ut? Vad mer gör du där du kan minska dna avtryck? Vi kartlägger vår förbrukning av el, värme och drivmedel, gör en åtgärdsplan och blir inspirerade att förändra där det behövs.

Datum för cirkeln är nu spikade:

Vi startar den 15 mars kl. 18.00-20.30. Därefter har vi träffarna den 22/3, 12/4 och 19/4.

Anmälan till falkenberg@naturskyddsforeningen.se senast 11 mars.

Plats för cirkeln är Studiefrämjandets lokal på Peter Åbergs väg 1.