Förtroendevalda 2024

Styrelse
Namn Position/Titel/Uppdrag E-post Telefon
Hans-Örjan Nohrstedt Ordförande, Ledare Skogsgruppen honohrstedt@hotmail.com 072-505 01 02
Per Ranebo Vice ordförande per_ranebo@hotmail.com
Lena Berglund Kassör lena07berglund@gmail.com 070-424 62 90
Bengt Hackberg Sekreterare bengt.hackberg@telia.com 070-212 11 97
Agneta Dannberg Vice sekreterare agnetabirgittadannberg@gmail.com
Gerd Weinstrand g.weinstrand@aol.com
Kjell Birgersson Nyckel & kaffe birgerssonkjell@gmail.com
Lena Engström Medlemmar lenae33@gmail.com
Margareta Björksund-Tuominen Hemsidegruppen annaelin59@gmail.com
Per Sjövall e-postmottagare (nsffalkenberg@gmail.com) per.sjovall46@gmail.com
Rune Weinstrand runejhnsson@yahoo.com
Tommy Nilsson Ledare Hemsidegruppen tommy@arconge.se
Naturskyddsföreningen Falkenberg nsffalkenberg@gmail.com
Valberedning
Namn Position/Titel/Uppdrag E-post Telefon
Margareta Bengtsson Valberedare, Ledare Programgruppen marg-b@telia.com
Katrin Carlsson Valberedare katrin.carlsson@hotmail.com
Revisorer
Namn Position/Titel/Uppdrag E-post Telefon
Per-Olof Erlandsson Revisor 072-533 04 09
Sven Nilsson Revisor 070-672 07 91
Maria Jarl Revisorssuppleant/Ersättare 070-312 42 98
Arbetsgruppledare
Namn Position/Titel/Uppdrag E-post Telefon
Hans-Örjan Nohrstedt Ledare Skogsgruppen honohrstedt@hotmail.com 072-505 01 02
Margareta Bengtsson Ledare Programgruppen marg-b@telia.com
Tommy Nilsson Ledare Hemsidegruppen tommy@arconge.se
Om du vill engagera dig i en av våra grupper, kontakta gruppledaren.