Replik på “Vågar jag öka upp naturvärdena i min egen skog?”; HN 18:e December 2020

Med avstamp i den nyligen presenterade Skogsutredningen vädrar hon sin oro för att arbete med naturvård skulle kunna ge “för stor” biologisk mångfald så att äganderätten kommer i fara. Hon verkar tänka sig att staten “beslagtar” nåt värdefullt objekt och bildar reservat. Det är obegripligt att hennes inlägg kommer nu och refererar till Skogsutredningen. Det […]

Läs mer

Insändare i debatten om strandskydd

I vattenbrynen nära strandkanten sjuder det av liv; växter, djur fåglar och insekter. Det är mot den här bakgrunden vi ska se strandskyddet som är till för att skydda den biologiska mångfalden. Strandskyddet och Allemansrätten ger alla tillgång till sjöar, hav och vattendrag, fattig som rik. Av de 4261 arter som av Artdatabanken 2010 klassades […]

Läs mer