Programblad 2018

Vill du hålla i en aktivitet? Hör av dig till oss på falkenberg@naturskyddsforeningen.se.
Ladda ner Programblad 2018 i pdf för utskrift.

Mars

Studiecirkel – grundläggande hushållsenergi

Varifrån kommer din el? Hur får du värme och varmvatten i din bostad? Hur ser dina transporter ut? Kan du göra förändringar som är bra för klimatet, miljön och din ekonomi? Vi kartlägger vår förbrukning av el, värme och drivmedel, gör en åtgärdsplan och blir inspirerade att förändra där det behövs. Cirkeln sker i samverkan med Studiefrämjandet med fyra gemensamma träffar varannan torsdag med start i mars.
Anmälan till falkenberg@naturskyddsforeningen.se senast 11 mars.

Årsmöte för Falkenbergskretsen 2018

Vi bjuder alla medlemmar på årsmöte med fika och föreläsning efter årsmötet.

Datum: Söndag den 18 mars kl. 15.00
Plats: IOGT-lokalen, korsningen Holgersgatan/Torggatan, Falkenberg
Ansvarig: Bengt Hackberg, 0702-12 11 97 och Ulrika Eckersand 0703-78 69 91
Ev. frågor kan också skickas till falkenberg@naturskyddsforeningen.se
Kallelsen kommer som en bilaga till programbladet.

 

April-maj

Buskviolerna på Möllegårds brink

Vi håller undan slånbuskarna och röjer så buskviolerna trivs och kanske blommar ramslöken och vätterosen. Ta med sekatör/grensax och kratta/räfsa, om du har.

Datum: Söndag den 15 april kl. 14.00
Plats: Samling vid ”laxparkeringen” 1 km efter Vessige mot Askome. Se kretsens flagga där.
Ansvarig: Bengt Hackberg 0702-12 11 97 och John Öder 0346-206 91

 

Länsstämma 2018

I år arrangerar Falkenbergskretsen länsstämman.
Alla medlemmar är välkomna att delta, små som stora. Mer information i Hallands natur 2018 och på vår hemsida i slutet av februari.

Datum: Söndag den 22 april
Plats: Sörby Retreatcenter utanför Vessigebro
Ansvarig: Ulrika Eckersand 0703-78 69 91

 

Falkenbergs natur på lätt svenska

Vi lär oss namnen på våra vanliga träd, blommor och fåglar, på olika språk. Med hjälp av böcker och språkkunniga personer tar vi oss an skator och björkar, likväl som nässlor och annat ätbart längs Ätran.
Du som är ny i Falkenberg är särskilt välkommen. Samverkan med Falkenbergs kommuns projekt Språkvän.

Datum: Måndagar 23 april och 7 maj kl 19.00
Plats: Tullbrons östliga fäste.
Ansvariga: Ulrika Eckersand 0703-78 69 91 el. Emma Videll (Projekt Språkvän) 0721-41 41 74

 

Utflykt till Kärlekskullen vid Sumpafallen

På denna spännande plats, i Floastads naturreservat, har vi en fantastisk utsikt. Flyttblocket som balanserar på bergets topp, ”Kungsstolen”, Pyttebanan, ev rovfåglar och mycket mer.

Datum: Söndag 20 maj kl. 14.00
Plats: Parkeringen 300 m från väg 154 vid skylt till Sumpafallen. Se kretsflagga.
Samåkning från ICA Kvantum Sandgatan kl. 13.30
Ansvariga: Bengt Hackberg 0702-12 11 97 och Lena Berglund 0704-24 62 90

 

Juni

Naturnatta

Vi vandrar ut till Gåsanabbe där Steningekustens naturreservat börjar och fikar och njuter av solnedgången eller vad som passar. Kretsen bjuder på tilltugg.

Datum: Tisdag 5 juni kl. 20.00
Plats: Parkeringen vid Ugglarps kvarn. Samåkning från ICA Kvantum kl. 19.30.
Ansvariga: Gerd och Rune Weinstrand 0704-46 51 26

 

Augusti

Lieslåtter på Bettys äng med lieslipning och slåtterkurs

Vi håller reservatet öppet till gagn för bla nattviol och smör-boll. Kretsen har några redskap men tag gärna med egna.
För mer detaljerad information om dagen se Lieslåtter på Bettys äng med lieslipning och slåtterkurs.

Datum: Lördag den 4 augusti kl. 10.00
Plats: Skattagårds naturreservat i Sörby. Vi utgår från Sörby retreatcenter kl 10:00. Se kretsens flagga i Sörby mellan Vessigebro och Årstad.
Ansvariga: Bengt Hackberg 0702-12 11 97 och John Öder tfn 0346-206 91, Lena Berglund 010-224 32 11, lena.berglund@lansstyrelsen.se.
Sker i samarbete mellan Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen Falkenberg


 

Båtutflykt till Penttis ö

Vi upplever naturen på kretsens ö i Tjärnesjön och vi berättar om konstnärskolonin som bildades av danska och tyska konstnärer i början av 1900-talet. Tag gärna med kaffekorg/matsäck. Vid regn stannar vi på landbacken och berättar på plats om naturen kring Tjärnesjön och om konstnärskolonin och då gör vi en kortare vandring.

Datum: Söndag den 5 augusti kl. 14.00
Plats: Samling på parkeringen vid Gällareds kyrka kl. 13.40.
Ansvariga: Per och Maria Sjövall tfn 0346-341 57 eller 0703-50 81 46.
Google karta:

 

September

Svamputflykt

Denna, år efter år, lika populära svampexkursion går till en lämplig plats där vi hoppas hitta många olika svampar. En del ätliga och kanske delikata. Andra mest vackra och/eller intressanta. Medan vi fikar gör vi en miniutställning med genomgång av de olika arter vi hittat.

Datum: Söndag den 9 sept kl. 14.00-16.30
Plats: Samling ICA-Kvantum, Sandgatan kl. 13.30.
Ansvariga: Alice Berglund, 0346-819 93 och Bengt Hackberg 0702-12 11 97 i samarbete med Hallands Botaniska förening.
Google Karta: