Svamputflykt

Svamputflykt

På valdagen var ett 20-tal personer ute i naturen och plockade svamp på vår årligen återkommande exkursion vilken arrangeras i samarbete med Hallands Botaniska förening och Studiefrämjandet.

Läs mer

Insändare i debatten om strandskydd

I vattenbrynen nära strandkanten sjuder det av liv; växter, djur fåglar och insekter. Det är mot den här bakgrunden vi ska se strandskyddet som är till för att skydda den biologiska mångfalden. Strandskyddet och Allemansrätten ger alla tillgång till sjöar, hav och vattendrag, fattig som rik. Av de 4261 arter som av Artdatabanken 2010 klassades […]

Läs mer

En insats för naturen

Den 11:e augusti 2018 gjordes en insats för naturen då det plockades upp skräp ur Ätran av Falkenbergs Dykarklubb, samtidigt var det andra frivilliga som rensade våra stränder från skräp. Allt skedde som en del av Falkenbergs kommuns insats för att synliggöra främst plast men även annat skräp i våra vatten och längs våra stränder, […]

Läs mer