Insändare i debatten om strandskydd

I vattenbrynen nära strandkanten sjuder det av liv; växter, djur fåglar och insekter. Det är mot den här bakgrunden vi ska se strandskyddet som är till för att skydda den biologiska mångfalden. Strandskyddet och Allemansrätten ger alla tillgång till sjöar, hav och vattendrag, fattig som rik. Av de 4261 arter som av Artdatabanken 2010 klassades […]

Läs mer

En insats för naturen

Den 11:e augusti 2018 gjordes en insats för naturen då det plockades upp skräp ur Ätran av Falkenbergs Dykarklubb, samtidigt var det andra frivilliga som rensade våra stränder från skräp. Allt skedde som en del av Falkenbergs kommuns insats för att synliggöra främst plast men även annat skräp i våra vatten och längs våra stränder, […]

Läs mer

Utflykt, Penttis Ö, Tjärnesjön

Tjärnesjön söndagen den 5:e Augusti 2018 Kraftig blåst hindrade oss att ta oss till Penttis ö. I stället fördjupade vi oss i konstnärskolonin vid Tjärnesjön. Jan Martin Oddeskov, barnbarn till Herdis Duphorn bror konstnären och bildhuggaren Hermod Oddeskov berättade och visade bildspel om konstnärskolonin. Jan och Lise bor numera i Herdis Duphorns ateljé. Vi vandrade […]

Läs mer

Lieslåtter på Bettys äng med lieslipning och slåtterkurs

Sörby, Vessige kl 10-16 lördag 4 augusti 2018 Vi var på Bettys slåtteräng där Torbjörn visade hur lien används. Vi skar gräs och identifierade de blommande arter, nattviol och smörboll som finns där samt lärde oss mer om slåtterns historia. Skattagårds Naturreservat i Sörby ligger mellan Vessigebro och Årstad, 4 km SSÖ om Vessigebro Hallands Nyheter […]

Läs mer