Naturskyddsföreningen Falkenberg

Anmäl er till vår studiecirkel i energi, som börjar den 15 mars.

Ni är också varmt välkomna till vårt årsmöte den 18 mars.

Vill ni engagera er för naturen och påverka makthavarna i vår kommun, hör av er till någon i styrelsen eller valberedningen. I år när det är valår behöver vi särskilt många aktiva medlemmar för olika aktiviteter. Vi vill veta vad de olika politiska partierna står för, men vi vill också påverka dem i en för vår planet hållbar riktning.

Välkomna önskar

Styrelsen för Falkenbergskretsen