Dagordning & Verksamhetsberättelse för stämman

DAGORDNING ÅRSMÖTET ÖPPNAS Godkännande av dagordning fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst Val av ordförande för stämman anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman val av 2 justeringsmän styrelsens verksamhetsberättelse revisorernas berättelse fastställande av resultat- och-balansräkning fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning fastställande av verksamhetsplan för 2022 Budget 2022 beslut om antalet styrelseledamöter, […]

Läs mer

Föreläsning på årets stämma: Vätgas

Vi håller ordinarie årsmöte/stämma enligt våra stadgar, du som är medlem är välkommen att delta, du som inte är medlem kan bli det och delta. Vi bjuder på fika, mötet inleds med en föreläsning om Vätgas av Jonas Flädjemark. Vi börjar kl 15:00 med föreläsningen och avslutar med vårt årsmöte/stämma. Föranmäl dig gärna så att […]

Läs mer