Länsstämma

Den 22 april håller länsförbundet årsstämma på Sörby Retreatcenter. Alla Naturskyddsföreningens medlemmar i Halland är välkomna. Ombud är utsedda på kretsarnas årsmöten, men för att delta i lunch och fika ska anmälan vara inne senast den 10 april på falkenberg@naturskyddsforeningen.se Mer info i Hallands Natur!

Läs mer

Studiebesök på Skrea ost

Torsdagen den 7 april kl. 18.00 träffas vi utanför ingången till Skrea Ost. Vi besöker gårdsmejeriet som är beläget strax söder om rondellen vid Skrea kyrka. (Karta) Besöket tar ca en timme och möjlighet finns att handla ur det ekologiska produktsortimentet. Kontakt: Per Sjövall 0703-50 81 46 och Ulrika Eckersand 0703-78 69 91    

Läs mer

Berte Qvarn – Onsdagen den 1 juli kl. 18.00

Studiebesök på Berte qvarn i Slöinge, en modern industri med gamla anor. Möjligheter att köpa närodlade och ekologiska produkter från ett av landets främsta livsmedelsföretag. Begränsat antal platser. Kontakt och anmälan: Kristofer Stenström tfn 0730-83 40 13. Samling: Samåkningsparkeringen vid Berte museum. Samarrangemang med Halmstads naturskyddsförening.

Läs mer