Nationella LONA-dagen i Vessigebro

Söndagen den 27 augusti LONA=Lokala Naturvårdssatsningar Samling vid Ätrasalen i Vessigebro kl 10.00 med kort information om LONA och projekt gjorda i Vessigebro vägsamfällighet för att gynna den biologiska mångfalden. Därefter tipspromenad genom några åtgärdade områden. Parkering utmed Järnvägsgatan. För mer information se kommunens hemsida eller kontakta Jan-Åke Jacobson, 0706-40 57 59

Läs mer

Nygammal vattenkraft i Lilla å

Söndagen den 21 maj kl. 15.00 Vi gör ett studiebesök i Vessigebro och tittar på småskalig vattenkraft med miljöhänsyn. Guidning av Jan-Åke Jacobson i vacker natur- och kulturmiljö i Lillåns dalgång med bl.a. nyanlagda fiskvägar. Vägbeskrining: Mitt emot ”Loricks smedja”, i Vessigebro, tag Venebergsvägen till Naturskyddsföreningens flagga (vid bron över ån). Kontaktperson: Jan-Åke Jacobson, 0706-40 […]

Läs mer

Studiebesök på Skrea ost

Torsdagen den 7 april kl. 18.00 träffas vi utanför ingången till Skrea Ost. Vi besöker gårdsmejeriet som är beläget strax söder om rondellen vid Skrea kyrka. (Karta) Besöket tar ca en timme och möjlighet finns att handla ur det ekologiska produktsortimentet. Kontakt: Per Sjövall 0703-50 81 46 och Ulrika Eckersand 0703-78 69 91    

Läs mer

Berte Qvarn – Onsdagen den 1 juli kl. 18.00

Studiebesök på Berte qvarn i Slöinge, en modern industri med gamla anor. Möjligheter att köpa närodlade och ekologiska produkter från ett av landets främsta livsmedelsföretag. Begränsat antal platser. Kontakt och anmälan: Kristofer Stenström tfn 0730-83 40 13. Samling: Samåkningsparkeringen vid Berte museum. Samarrangemang med Halmstads naturskyddsförening.

Läs mer