Länsstämma

Den 22 april håller länsförbundet årsstämma på Sörby Retreatcenter. Alla Naturskyddsföreningens medlemmar i Halland är välkomna. Ombud är utsedda på kretsarnas årsmöten, men för att delta i lunch och fika ska anmälan vara inne senast den 10 april på falkenberg@naturskyddsforeningen.se Mer info i Hallands Natur!

Läs mer

Buskvioler på Möllegårds brink

Vi håller undan slånbuskarna och röjer så buskviolerna trivs, och kanske blommar ramslök och vätteros. Ta med sekatör/grensax och kratta/räfsa, om du har. Datum: Söndag den 15 april kl. 14.00 Plats: Samling vid ”laxparkeringen” 1 km efter Vessige mot Askome. Se kretsens flagga där. Ansvariga: Bengt Hackberg 0702-12 11 97 och John Öder 0346-206 91

Läs mer

Svamputflykt – 17 september

Denna, år efter år, lika populära svampexkursion går till en lämplig plats där vi hoppas hitta många olika svampar. En del ätliga och kanske delikata. Andra mest vackra och/eller intressanta. Medan vi fikar tar vi tillsammans reda på vad vi har hittat med en miniutställning med genomgång. Allt under sakkunnig ledning. Medtag fika, svampkorg och […]

Läs mer

Geologi i Ullared – 10 september

Geologivandring längs den nya väg som går mellan väg 153 och Ulla Smidjes Väg i Ullared. Samling vid badplatsen Musasjön söndag den 10 september kl. 14.00. Geolog Inger Lindqvist berättar om de spännande bergsstrukturer som blottlagts. Hon kommer att tala om hur de uppstått i ett historiskt geologiskt perspektiv. Medtag kaffekorg. Ingen avgift. Fagereds Pastorats Hembygdsförening i […]

Läs mer

Nationella LONA-dagen i Vessigebro

Söndagen den 27 augusti LONA=Lokala Naturvårdssatsningar Samling vid Ätrasalen i Vessigebro kl 10.00 med kort information om LONA och projekt gjorda i Vessigebro vägsamfällighet för att gynna den biologiska mångfalden. Därefter tipspromenad genom några åtgärdade områden. Parkering utmed Järnvägsgatan. För mer information se kommunens hemsida eller kontakta Jan-Åke Jacobson, 0706-40 57 59

Läs mer