Svamputflykt – 17 september

Denna, år efter år, lika populära svampexkursion går till en lämplig plats där vi hoppas hitta många olika svampar. En del ätliga och kanske delikata. Andra mest vackra och/eller intressanta. Medan vi fikar tar vi tillsammans reda på vad vi har hittat med en miniutställning med genomgång. Allt under sakkunnig ledning. Medtag fika, svampkorg och […]

Läs mer

Geologi i Ullared – 10 september

Geologivandring längs den nya väg som går mellan väg 153 och Ulla Smidjes Väg i Ullared. Samling vid badplatsen Musasjön söndag den 10 september kl. 14.00. Geolog Inger Lindqvist berättar om de spännande bergsstrukturer som blottlagts. Hon kommer att tala om hur de uppstått i ett historiskt geologiskt perspektiv. Medtag kaffekorg. Ingen avgift. Fagereds Pastorats Hembygdsförening i […]

Läs mer

Nationella LONA-dagen i Vessigebro

Söndagen den 27 augusti LONA=Lokala Naturvårdssatsningar Samling vid Ätrasalen i Vessigebro kl 10.00 med kort information om LONA och projekt gjorda i Vessigebro vägsamfällighet för att gynna den biologiska mångfalden. Därefter tipspromenad genom några åtgärdade områden. Parkering utmed Järnvägsgatan. För mer information se kommunens hemsida eller kontakta Jan-Åke Jacobson, 0706-40 57 59

Läs mer

De vilda blommornas dag

Söndagen den 18 juni kl. 15.00 Besök Yttra Berg tillsammans med oss. Vi går över ett område som har en rikare berggrund än omgivande marker. Här går det att finna många både vackra och ovanliga växter på de ogödslade ängarna. Området är kuperat men det kommer inte att krävas mer än ett par oömma skor […]

Läs mer

Allbergs Lund idag kl. 14

Söndagen den 11 juni kl. 14.00 Besök i Allbergs lund där vi blandar historia, kultur och natur. Vi får information om bl.a. lämningar efter backstugesittare och andra nu försvunna bosättare. Vi fikar i miljö med fornminnen, vacker utsikt över Ätradalen och i trevligt sällskap. Samling vid gamla linbastan i Allbergs lund, nära Årstad. Tag till […]

Läs mer