Årsmöte 2024

Vandring längs Ätran 2023-05-21

Årets stämma/årsmöte hålls i Studiefrämjandets lokaler kl 15.00 den 23 mars 2024, alla medlemmar nya som gamla är välkomna. Adressen är Nygatan 33, 311 31 Falkenberg (bredvid Bröderna Johansson). Vi bjuder på fika. Möteshandlingar: Dagordning för årsmötet Verksamhetsberättelse 2023 Senast uppdaterad: 2023-03-10.

Läs mer

Kallelse till Årsmöte/Stämma

Naturskyddsföreningen i Falkenberg kallar till årsmöte/stämma den 26 mars kl. 16:00 i Falkenbergs Sparbanks lokaler, ingång sker från sidan (dvs inte den vanliga ingången till banken), vi kommer att ha en flagga ute så det är enkelt att hitta rätt dörr. Du som är medlem i föreningen är välkommen att delta, vi bjuder på fika. […]

Läs mer

Dagordning & Verksamhetsberättelse för stämman

DAGORDNING ÅRSMÖTET ÖPPNAS Godkännande av dagordning fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst Val av ordförande för stämman anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman val av 2 justeringsmän styrelsens verksamhetsberättelse revisorernas berättelse fastställande av resultat- och-balansräkning fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning fastställande av verksamhetsplan för 2022 Budget 2022 beslut om antalet styrelseledamöter, […]

Läs mer

Föreläsning på årets stämma: Vätgas

Vi håller ordinarie årsmöte/stämma enligt våra stadgar, du som är medlem är välkommen att delta, du som inte är medlem kan bli det och delta. Vi bjuder på fika, mötet inleds med en föreläsning om Vätgas av Jonas Flädjemark. Vi börjar kl 15:00 med föreläsningen och avslutar med vårt årsmöte/stämma. Föranmäl dig gärna så att […]

Läs mer