De vilda blommornas dag

Söndagen den 18 juni kl. 15.00 Besök Yttra Berg tillsammans med oss. Vi går över ett område som har en rikare berggrund än omgivande marker. Här går det att finna många både vackra och ovanliga växter på de ogödslade ängarna. Området är kuperat men det kommer inte att krävas mer än ett par oömma skor […]

Läs mer

Allbergs Lund idag kl. 14

Söndagen den 11 juni kl. 14.00 Besök i Allbergs lund där vi blandar historia, kultur och natur. Vi får information om bl.a. lämningar efter backstugesittare och andra nu försvunna bosättare. Vi fikar i miljö med fornminnen, vacker utsikt över Ätradalen och i trevligt sällskap. Samling vid gamla linbastan i Allbergs lund, nära Årstad. Tag till […]

Läs mer

Naturnatta vid havet

Måndagen den 5 juni kl. 20.00 Samling på parkeringen vid den södra sidan av Suseåns mynning. Vi njuter av en kväll vid havet och tar del av information om restaureringen av naturreservatet där. Vi grillar, så medtag lämplig förtäring. Kontaktpersoner: Per Sjövall 0703-50 81 46 och Lena Berglund 0704-24 62 90

Läs mer

Nygammal vattenkraft i Lilla å

Söndagen den 21 maj kl. 15.00 Vi gör ett studiebesök i Vessigebro och tittar på småskalig vattenkraft med miljöhänsyn. Guidning av Jan-Åke Jacobson i vacker natur- och kulturmiljö i Lillåns dalgång med bl.a. nyanlagda fiskvägar. Vägbeskrining: Mitt emot ”Loricks smedja”, i Vessigebro, tag Venebergsvägen till Naturskyddsföreningens flagga (vid bron över ån). Kontaktperson: Jan-Åke Jacobson, 0706-40 […]

Läs mer

Mångfald och mosaikmarker 7 maj

Övre Hjärtared den 7 maj kl. 14.00 Vi uppmärksammar betesmarkernas betydelse för den biologiska mångfalden i skogs- och mellanbygden samt betesdjurens betydelse för landskapsbilden. Anna Carina Ericson, som fått årets miljöpris 2016 i Falkenbergs kommun, guidar och berättar. Vandring i den omväxlande naturen i Hjärtaredstrakten. Samling på gårdsplanen i Övre Hjärtared kl. 14.00. Tag väg […]

Läs mer