Svamputflykt – 17 september

Denna, år efter år, lika populära svampexkursion går till en lämplig plats där vi hoppas hitta många olika svampar. En del ätliga och kanske delikata. Andra mest vackra och/eller intressanta. Medan vi fikar tar vi tillsammans reda på vad vi har hittat med en miniutställning med genomgång. Allt under sakkunnig ledning. Medtag fika, svampkorg och […]

Läs mer

Geologi i Ullared – 10 september

Geologivandring längs den nya väg som går mellan väg 153 och Ulla Smidjes Väg i Ullared. Samling vid badplatsen Musasjön söndag den 10 september kl. 14.00. Geolog Inger Lindqvist berättar om de spännande bergsstrukturer som blottlagts. Hon kommer att tala om hur de uppstått i ett historiskt geologiskt perspektiv. Medtag kaffekorg. Ingen avgift. Fagereds Pastorats Hembygdsförening i […]

Läs mer

Nationella LONA-dagen i Vessigebro

Söndagen den 27 augusti LONA=Lokala Naturvårdssatsningar Samling vid Ätrasalen i Vessigebro kl 10.00 med kort information om LONA och projekt gjorda i Vessigebro vägsamfällighet för att gynna den biologiska mångfalden. Därefter tipspromenad genom några åtgärdade områden. Parkering utmed Järnvägsgatan. För mer information se kommunens hemsida eller kontakta Jan-Åke Jacobson, 0706-40 57 59

Läs mer