Stränder för alla djur, växter och människor!

Den statliga utredningen om strandskyddet: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd har som förslag bland annat att ta bort strandskyddet: Vid sjöar mindre än 1 ha Vid vattendrag smalare än 2 meter Förenkla byggande strandnära på landsbygden Idag är stränderna en tillgång som vi alla kan njuta av samt helt unik i världen.  Strandskyddet […]

Läs mer

Naturskyddsföreningen Falkenberg om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer 2021-2027

Ål, lax, havsnejonöga, öring och andra fiskarter kan idag inte vandra upp- eller nedströms Ätran såsom de gjort i tusentals år innan kraftverken byggdes. Nuvarande hinder för vandringsfisk har en tydligt negativ effekt på ekosystemet i Natura 2000-området Ätran. Enligt Vattenförvaltningsförordningen och Vattendirektivet är vattenrelaterade Natura 2000-områden särskilt skyddsvärda i ett EU-perspektiv. Enligt en utvärdering […]

Läs mer

Replik på “Vågar jag öka upp naturvärdena i min egen skog?”; HN 18:e December 2020

Med avstamp i den nyligen presenterade Skogsutredningen vädrar hon sin oro för att arbete med naturvård skulle kunna ge “för stor” biologisk mångfald så att äganderätten kommer i fara. Hon verkar tänka sig att staten “beslagtar” nåt värdefullt objekt och bildar reservat. Det är obegripligt att hennes inlägg kommer nu och refererar till Skogsutredningen. Det […]

Läs mer