Tävling avslutad

Vinnaren i vår förslagstävling blev Kristina Brändemo. Grattis och tack för alla dina idéer! Kristina föreslår många aktiviteter som ligger väl inom Naturskyddsföreningens verksamhetsriktlinjer. Kristina föreslår några nya idéer och några som vi redan gör och gärna utvecklar vidare. Juryns främsta bedömning grundar sig på hennes konkreta förslag, bredden i hennes förslag och hennes vilja att […]

Läs mer

Svamputflykt – 17 september

Denna, år efter år, lika populära svampexkursion går till en lämplig plats där vi hoppas hitta många olika svampar. En del ätliga och kanske delikata. Andra mest vackra och/eller intressanta. Medan vi fikar tar vi tillsammans reda på vad vi har hittat med en miniutställning med genomgång. Allt under sakkunnig ledning. Medtag fika, svampkorg och […]

Läs mer

Geologi i Ullared – 10 september

Geologivandring längs den nya väg som går mellan väg 153 och Ulla Smidjes Väg i Ullared. Samling vid badplatsen Musasjön söndag den 10 september kl. 14.00. Geolog Inger Lindqvist berättar om de spännande bergsstrukturer som blottlagts. Hon kommer att tala om hur de uppstått i ett historiskt geologiskt perspektiv. Medtag kaffekorg. Ingen avgift. Fagereds Pastorats Hembygdsförening i […]

Läs mer