Ryck en jättebalsamin, ÄNDRAT DATUM

Ibland är det enkelt att göra en insats för naturen, ryck en jättebalsamin. OBS ÄNDRAT DATUM!
Den 15:e juni kl 10:00 träffas vi vid Tullbron.

Ursprungligen var det tänkt att vi skulle rycka jättebalsaminen den 8:e men pga att det väntas kraftigt regn så har vi valt att flytta till nästa lördag dvs lördagen 15:e.

Vad är jättebalsamin?

Jättebalsamin (Impatiens glandulifera) är en storvuxen växt, som finns på många håll i landet och kan sprida sig över långa avstånd. Den bildar täta bestånd och tar plats och solljus från andra växter.

Hur rycker jag en jättebalsamin?

Spridning av jättebalsamin kan förhindras genom att rycka den innan den blommar och sätter frö. Se till att ta bort fröställningarna från området eftersom fröna kan eftermogna. Den ska sedan placeras i en säck som försluts och placeras på anvisad plats för invasiva arter på återvinningscentralen.Samma område bör besökas senare under växtsäsongen och även följande år för att ta bort växter som har grott från frön i marken. Var försiktig vid hantering av växten, frön och jordmassor som kan innehålla frön.

Följ med oss ut och ryck en jättebalsamin!

Den 15:e juni kl 10:00 träffas vi vid Tullbron bredvid ”borgen” för att tillsammans göra en insats för Falkenberg och naturen genom att rensa bort Jättebalsamin längs en del av Ätran. Vi rekommenderar oömma täckande kläder, skor och handskar. Ta med vatten, och gärna en fikakorg.

Naturskyddsföreningen i Falkenberg
https://falkenberg.naturskyddsforeningen.se