Styrelsemöte 14:e Juni 18:00


Den 14:e var det styrelsemöte, där följande punkter behandlades:

  • Justera protokoll
  • Ekonomi
  • Hemsidan
  • Medlemsregistret
  • Inbjudningar
  • Skrivelser
  • Rapporter
  • Mötesdagar
  • Övrigt

Du som är medlem är givetvis välkommen att titta förbi Studiefrämjandet i Falkenbergs lokaler där mötet hålls.