Lieslåtter på Bettys äng med lieslipning och slåtterkurs

Sörby, Vessige kl 10-16 lördag 4 augusti 2018

Vi var på Bettys slåtteräng där Torbjörn visade hur lien används.
Vi skar gräs och identifierade de blommande arter, nattviol och smörboll som finns där samt lärde oss mer om slåtterns historia.

Skattagårds Naturreservat i Sörby ligger mellan Vessigebro och Årstad, 4 km SSÖ om Vessigebro

Hallands Nyheter skriver om slåttern: Liv räddas på bettys äng.

Google karta:

Ansvariga

Bengt Hackberg 070-212 11 97 och John Öder 0346-206 91
Lena Berglund 010-224 32 11, lena.berglund@lansstyrelsen.se
Skedde i samarbete mellan Länsstyrelsen och Naturskyddsföreningen Falkenberg