En insats för naturen

Den 11:e augusti 2018 gjordes en insats för naturen då det plockades upp skräp ur Ätran av Falkenbergs Dykarklubb, samtidigt var det andra frivilliga som rensade våra stränder från skräp. Allt skedde som en del av Falkenbergs kommuns insats för att synliggöra främst plast men även annat skräp i våra vatten och längs våra stränder, medverkande var bland annat Nordic Ocean Watch, Kattegattskustvattenråd och Falkenbergs Dykarklubb. Naturskyddsföreningen deltog inte direkt men några av våra medlemmar var med och plockade skräp.

Vi tycker att det förtjänar att synliggöras så därför skriver vi lite om det här.

Läs mer:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=128&artikel=7018109
https://www.hn.se/%C3%A5sikter/ledare/inte-l%C3%A4r-du-v%C3%A4l-barnen-skita-ned-sin-strand-1.7601561
https://www.pressreader.com/sweden/hallands-nyheter/20180813/281681140710143

Nordic Ocean Watch Sverige
Falkenbergs Dykarklubb
Kattegatts kustvattenråd
Falkenbergs kommun