Biologisk mångfald med Rebecka Le Moine

Gratis föreläsning den 19:e November kl 19:00 i IOGT-NTO:s lokal i Falkenberg (Torggatan 5, 311 34 Falkenberg) för alla som är intresserade.
Naturskyddsföreningen i Falkenberg bjuder på enklare fika.

Arrangeras i samarbete med Studiefrämjandet.

Föreläsningen fokuserar på vikten av att bevara den biologiska mångfalden och hur vi kan arbeta för att gynna den.

Rebecka Le Moine
Rebecka Le Moine är naturvårdsbiolog och blev 2018 invald i riksdagen för Miljöpartiet, för att driva frågan om biologisk mångfald på högsta politiska nivå.