Naturvård på strandängen Hästhagsudden, Skogstorp

Vi har ett projekt som går ut på att restaurera strandbetet på Hästhagsudden så att området kan betas av djur igen. Den värdefulla och hävdberoende floran kan återkomma genom att det höga gräset hålls kort. Då följer även en mängd insekter och andra djur med.

Vill du vara med och hjälpa till?

Arbetet innebär i första steget att klippa sly och björnbärsris.
Om du har redskap ta gärna med dig dem, föreningen har inga egna redskap, medlemmar uppmanas att ta med vad de har.
Tex: Sekatör, grenklippare, såg, räfsa.

Vi rekommenderar oömma kläder och skor som tål trädgårdsarbete och som står emot om det är lite fuktigt eller råkar komma lite regn.
Medtag matsäck.

Tid: Lördag 25 mars kl 11 – solnedgång
Tid: Söndag 2 april kl 11 – solnedgång

Plats: Kör från Falkenberg kustvägen mot Glommen, från Lövstaviken är det 2 km till busshållplatsen ”Skomakarehamnen”. Tag vänster och följ grusvägen 600 meter mot söder, längs stranden. Vi är väster om Avloppsreningsverket.

Kontakt: Lena Berglund 070-424 62 90

Bränning av marken kommer göras någon gång i början av april

Datum och mer detaljer kommer att komma här.

I maj kommer stängsel att sättas upp och det innebär att du gärna får hjälpa till

Datum och mer detaljer kommer att komma här.